Juridisk varsel

Når du bruker denne nettsiden, kan du bli bedt om å oppgi personlig informasjon og data. Det er frivillig å svare på disse spørsmålene, og du er ikke forpliktet til å gjøre det. Alle oppgitte data vil bli lagret, behandlet og, om nødvendig, gitt videre til Silent Gliss-selskapet eller autoriserte forhandlere eksklusivt for din individuelle støtte, sending av produktinformasjon eller innsending av tjenestetilbud. Du kan når som helst trekke tilbake tillatelsen til å bruke e-postadressen din. Silent Gliss forsikrer deg om at opplysningene dine vil bli behandlet konfidensielt i henhold til gjeldende databeskyttelsesforskrifter.

 

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Googe Inc. ("Google"). Google Analytics bruker «cookies», som er tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) vil bli overført til og lagret av Google på servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen med det formål å evaluere din bruk av nettstedet, kompilere rapporter om nettstedaktivitet for nettstedoperatører og tilby andre tjenester knyttet til nettstedaktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter der det er påkrevd ved lov, eller der slike tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne. Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre data som holdes av Google. Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan det hende du ikke kan bruke den fulle funksjonaliteten til denne nettsiden. Ved å bruke denne nettsiden samtykker du til behandling av data om deg av Google på den måten og for formålene som er angitt ovenfor.

 

Eiendomsrettigheter og varemerker

Alle rettigheter forbeholdt. Alt innhold på denne nettsiden, spesielt tekster, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer samt deres arrangement på disse nettsidene er beskyttet av opphavsrett og andre beskyttende lover. Videre er varemerker på nettsiden vår beskyttet av varemerkeloven med mindre annet er uttrykkelig angitt. Dette gjelder spesielt for Silent Gliss-varemerker, firmalogoer eller produktlinjelogoer. Ingen lisens til å bruke den intellektuelle eiendommen til Silent Gliss eller tredjeparter er gitt av denne nettsiden. Innholdet på denne nettsiden må ikke kopieres, distribueres, modifiseres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersielle formål.

 

Lenker

Nettstedet vårt inneholder lenker til eksterne nettsteder til tredjeparter hvis innhold vi ikke har noen innflytelse på. Derfor kan vi ikke påta oss noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De lenkede sidene ble sjekket for mulige lovbrudd på tidspunktet for koblingen. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på tidspunktet for koblingen. Permanent overvåking av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete indikasjoner på lovbrudd. Hvis vi blir oppmerksomme på brudd på loven, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

 

Innhold

Denne nettsiden er laget med størst mulig omhu. Silent Gliss kan likevel ikke garantere for riktigheten og nøyaktigheten av informasjonen som finnes der. Silent Gliss fraskriver seg alt ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte fra bruken av denne nettsiden; dette påvirker ikke ansvar for personskade og for forsett og grov uaktsomhet fra Silent Gliss, dets representanter og stedfortredende agenter.

Farger kan vises endret på skjermen eller på en utskrift laget av deg av tekniske årsaker. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på modellene og utstyret som er beskrevet. Silent Gliss vil gjerne informere deg om eventuelle endringer på produktet du har bedt om.

 

Avtrykk

Silent Gliss Nordic NUF
Byggdøy Allé 111A
0273 Oslo
T 24 11 80 60
infotest@silentgliss.no