Manuelle Glidepanelsystem

Systemet betjenes manuelt med eller uten betjeningsstang. Panelene kan flyttes enkeltvis eller kobles sammen. Individuelle paneler kan flyttes uavhengig av hverandre, for å skjemme for lys eller skape designmessige effekter. Sammenkoblede paneler er raskere og enklere å justere etter behov, selv om det er mange.