Manuelle Glidepanelsystem

Systemet betjenes manuelt med eller uten betjeningsstang. Panelene kan flyttes enkeltvis eller kobles sammen. Individuelle paneler kan flyttes uavhengig av hverandre, for å skjerme for lys eller skape designmessige effekter. Sammenkoblede paneler er raskere og enklere å justere etter behov, selv om det er mange lameller.

SYSTEM OPERATION DIMENSIONS
SG 2700S - L 4 m2 kg