Silent Gliss NUF personvernerklæring


1.    Personvern

Silent Gliss er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt og overholde de gjeldende personvernlovene, spesielt EUs personvernforordning («GDPR»).

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan selskapet i Silent Gliss Group som det refereres til i del 2 (heretter Silent Gliss, vi eller oss) samler inn og behandler informasjon, hva vi gjør med denne informasjonen og hvilke rettigheter du har.2.    Behandlingsansvarlig

Silent Gliss NUF
Adresse Drammensveien 130 C 1, OSLO 0277
Land Norge
(Organisasjonsnummer: 998245168)
infotest@silentgliss.no3.    Hva slags persondata behandler vi?

Silent Gliss kan, avhengig av formålet til innsamlingen og behandlingen persondataene dine (hvis noen), samle inn og behandle persondata om deg, inkludert:

 • personlige detaljer, slik som navn, telefonnummer, fysisk og elektronisk adresse
 • bilde av deg der dette er nødvendig for å identifisere deg for våre legitime forretningsinteresser
 • hvis du er en ansatt av Silent Gliss: personnummer, fødselsdato, statsborgerskap, familiedetaljer, slik som navnet på ektefellen, partneren eller barn og andre data fra arbeidsforholdet (for eksempel tidsbruk, når den ansatte forlater jobben, fravær, bankdetaljer)
 • hvis du er en potensiell ansatt hos Silent Gliss: profesjonell informasjon om deg, slik som jobbtittel, informasjon om utdanning, arbeidserfaring, referansebrev
 • hvis du er en potensiell ansatt eller en ansatt av Silent Gliss: informasjon oppgitt av tredjeparter, slik som referanser fra tidligere ansatte og informasjon om ditt kriminelle rulleblad (hvis nødvendig for rollen din)
 • når du får tilgang til nettsiden vår, registrerer serveren vår automatisk data som overføres av nettleseren din, inkludert dato og tid for når du fikk tilgang, navnet på filen du fikk tilgang til, det overførte datavolumet, gjennomføringen av tilgangen din, nettleseren din, nettleserspråket og forespørrende domene og IP-adresse;
 • når du registrerer deg på partnerområdet av nettsiden vår, ber vi deg om å oppgi følgende informasjon: Navn/brukernavn, selskap, full adresse, telefonnummer og e-postadresse.],

 


4.    På hvilket juridisk grunnlag og til hvilket formål behandler vi persondata?

4.1.    Juridisk grunnlag for behandling


Avhengig av formålet til behandlingsaktiviteten (se del 4.2), vil vår behandling av persondataene dine være ett av følgende:

 1. Det er nødvendig for Silent Gliss' legitime interesse, uten å påvirke dine interesser eller fundamentale rettigheter og friheter på en urimelig måte, gitt at slike interesser ikke overstyres av våre personverninteresser (se nedenfor).
 2. Det er nødvendig for å ta skritt for å inngå eller overholde en ansettelseskontrakt med deg, eller for å utføre våre forpliktelser iht. en slik kontrakt.
 3. Det er nødvendig for å ta skritt for å inngå eller overholde en kontrakt med deg for tjenestene eller produktene du forespør, eller for å overholde våre forpliktelser iht. en slik kontrakt, slik som når vi bruker dataene dine for noen av formålene i delene 4.2.
 4. Når vi bruker persondata i spesielle kategorier som er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav eller der behandlingen er relatert til persondata i det offentlige domene.
 5. I noen omstendigheter behandler vi informasjon med ditt samtykke som vi får fra deg fra tid til annen (f.eks. der dette kreves ifølge loven) eller med ditt uttrykkelige samtykke i tilfeller med persondata i spesielle kategorier, slik som medisinsk informasjon.
 6. Vi kan ha andre legitime interesser, og vi vil gjøre det tydelig for deg på det relevante tidspunktet hva disse legitime interessene er.
 7. I noen tilfeller kan vi også ha en rettslig forpliktelse til å samle inn persondata fra deg, eller kan på annen måte trenge persondata for å beskytte dine eller en annen persons vesentlige interesser.


Hvis vi ber deg om å oppgi persondata for å overholde juridiske forpliktelser eller å overholde en kontrakt med deg, vil vi gjøre dette tydelig på det relevante tidspunktet og gi deg råd om det er obligatorisk å oppgi persondataene dine eller ikke (i tillegg til mulige konsekvenser hvis du ikke oppgir persondataene dine).4.2.    Formålet med behandlingen

Partnerområdet på nettsiden vår

Du vil kanskje registrere deg på partnerområdet på nettsiden vår for å få mer detaljert informasjon om produkter og spesifikasjoner. Vi behandler persondataene du gir oss når du registrerer deg for å verifisere identiteten din, levere produkter og tjenester til deg og å sikre at det gjøres på en ordentlig måte, administrere forholdet vårt med deg, inkludert kommunikasjon med deg i forbindelse med produktene og tjenestene du får fra oss.
Vi kan også håndtere kundeservice-relaterte forespørsler og klager via partnerområdet.

Nyhetsbrev


På nettsiden kan vi spørre deg om du vil registrere deg for å motta informasjon fra oss. Når du oppgir persondata i dette feltet, samtykker du til at vi kan behandle slike persondata for å sende deg annonser, slik som de siste casestudiene, hendelsesoppdateringer og produktnyheter via e-post, telefon, tekstmeldinger og post. Du kan avslutte abonnementet når som helst ved å kontakte oss via kontaktdetaljene i del 9.

Kommunikasjon til oss via e-post, kontaktskjema osv.

Fra tid til annen vil du kanskje kontakte oss med spørsmål eller klager om produktene eller tjenestene våre. Du kan kontakte oss via e-post, telefon og på kontaktskjemaet på nettsiden vår. Vi bruker alle detaljer som du oppgir som beskrevet i del 3 for å undersøke og løse spørsmål eller klager og for å forbedre tjenestene våre i fremtiden.

Når vi samler inn og behandler persondata fra forhandlerne og kundene våre, bruker vi disse for å overholde våre respektive kontrakter, levere produkter og tjenester til deg og kunden, sikre at de overholdes på riktig måte, administrere forholdet vårt med deg, inkludert kommunikasjon med deg i forbindelse med produktene og tjenestene du får fra oss.

Vi kan også samle inn og behandle persondata fra forhandlerne og kundene våre for å håndtere kundeservicerelaterte spørsmål og klager.

Vi kan bruke e-postadressen din for å sende deg markedsføringskommunikasjon eller nyhetsbrev via e-post, enten hvis du har samtykket til dette eller vi har rett til å gjøre dette ifølge loven. Hvis du på noe tidspunkt ikke lenger ønsker å motta disse e-postene, kan du bruke lenken for å melde deg av på bunnen av hver e-post eller kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene i del 9. Merk at selv om du har meldt deg av markedsføringskommunikasjon, kan vi fortsatt ha behov for å sende deg tjenestemeldinger, for eksempel en e-postbekreftelse for et produkt du har bestilt.

Informasjonskapsler/sporingsnummer og andre teknikker for bruk av nettsiden vår

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår, som lar oss identifisere nettleseren eller enheten din. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes til datamaskinen din og lagres automatisk på nettleseren på datamaskinen eller mobilenheten din når du besøker nettsiden vår. Vi bruker økt-informasjonskapsler for å sikre at nettsiden fungerer ordentlig. Økt-informasjonskapsler er informasjonskapsler som brukes under en økt og som slettes fra enheten din etter at du avslutter besøket på nettsiden vår.

Du kan konfigurere nettleseren slik at den avviser informasjonskapsler eller sletter dem tidligere. De fleste nettlesere er forhåndsinnstilt til å godta informasjonskapsler.

Overholde ansettelseskontrakter

Hvis vi samler inn og behandler informasjon om våre ansatte, bruker vi denne informasjonen for å overholde den respektive ansettelseskontrakten, for å styre selskapene i Silent Gliss Group og for administrative formål. Dette inkluderer å bruke informasjonen for å overholde ansettelseskontrakten og alle juridiske krav, føre et register over ansattes prestasjon, fravær og disiplinærtiltak for å støtte våre legitime interesser og beskytte vår rettsstilling.

Telefonkommunikasjon

Når du ringer Silent Gliss, kan samtalen tas opp for opplærings- og kvalitetsformål. Vi vil bare gjøre dette for å sikre at kundeservicemedarbeiderne våre arbeider optimalt, slik at du får best mulig kundeservice. Vi bruker ikke samtaleopptak for noen andre formål.5.    Vår fremlegging av din informasjon / mottakerkategorier

Vi verken selger eller leier ut noen av persondataene dine til noen tredjeparter.

Vi kan fremlegge persondataene dine til følgende mottakerkategorier:

 • til selskaper i Silent Gliss Group for å sikre konsekvent høy standard på vår kundeservice på tvers av gruppen vår og for å levere tjenester og produkter til deg
 • til tredjeparts tjenesteleverandører som leverer databehandlingstjenester til oss (for eksempel for å understøtte nettsidens ytelse og styrke sikkerheten på nettsiden vår);
 • Tjenesteleverandørene våre inkluderer våre konsern selskaper og selskaper utenfor gruppen vår;
 • til alle kompetente rettslige myndigheter, tilsyns- og myndighetsorganer, domstoler eller andre tredjeparter hvis vi tror at det er nødvendig å fremlegge dataene (i) for å overholde gjeldende lover eller forskrifter, (ii) for å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter eller (iii) for å beskytte dine eller andres vesentlige interesser.
 • til en potensiell kjøper (og dens representanter og rådgivere) i forbindelse med ev. foreslåtte kjøp, fusjon eller oppkjøp av noen del av forretningene våre, gitt av vi informerer kjøperen om at persondataene dine kun kan brukes i samsvar med denne personvernerklæringen
 • til våre juridiske og andre profesjonelle rådgivere for at de skal kunne gi oss råd, og til våre forsikrere og forsikringsmeglere ved ev. krav eller for å styre eller administrere våre forsikringspoliser
 • til noen andre personer med ditt samtykke til å fremlegge opplysningene


Serverne våre befinner seg i (land eller område – defineres for hvert selskap), og generelt sett lagrer og behandler vi persondataene dine innenfor EØS og Sveits. Hvis vi på noe tidspunkt må overføre persondataene dine ut av EØS eller Sveits, vil vi sørge for at informasjonen får samme beskyttelsesnivå som hvis informasjonen hadde vært innenfor EØS og Sveits. Dette inkluderer å inngå dataoverføringsavtaler ved å bruke de standardiserte personvernbestemmelsene vedtatt av Europakommisjonen, eller ved å benytte sertifiseringsordninger, slik som EU - US Privacy Shield. Nettsideserverne våre befinner seg i Sveits.
Hvis du vil ha flere detaljer om mekanismene som gjelder når dataene dine overføres ut av EØS og Sveits, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene i del 9.6.    Sikkerheten til informasjonen din

Vi iverksetter passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte persondataene dine mot uautorisert tilgang, upassende bruk eller fremlegging, uautoriserte endringer, ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap. Men det er viktig å huske at ingen nettbaserte plattformer kan være 100 % sikre, og vi kan ikke holdes ansvarlig for uautorisert eller utilsiktet tilgang som er utenfor vår kontroll.
Hvis vi blir gjort oppmerksom på noen brudd på persondataene våre, iverksetter vi tiltak for å vurdere og rette opp bruddet så raskt som mulig.  Der dette er passende og i samsvar med våre juridiske forpliktelser, kan vi også iverksette tiltak for å varsle deg om bruddet hvis vi tror at bruddet har medført en høy risiko for dine rettigheter og friheter.7.    Lagring av din informasjon

Vi følger en generell regel for å kun lagre persondata så lenge det er nødvendig for å overholde formålet det ble samlet inn for.  Men i noen tilfeller kan vi lagre persondata i lengre tidsperioder, for eksempel når vi må gjøre dette for å overholde juridiske, skattemessige og regnskapsmessige krav.
I noen tilfeller kan vi også oppbevare persondataene dine i lengre perioder slik at vi har et nøyaktig register over vår kontakt ved ev. klager eller utfordringer.
Hvis vi ikke har noen pågående legitime forretningsbehov for å behandle persondataene dine, vil vi enten slette eller anonymisere dataene eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi persondataene din er lagret som en sikkerhetskopi), lagre persondataene dine på en sikker måte og isolere dem fra videre behandling til det er mulig å slette dem.8.    Dine rettigheter

I henhold til og så langt det er tillatt av gjeldende lover (slik dette er tilfelle der GDPR gjelder) har du følgende rettigheter i forbindelse med persondataene dine:
Hvis du vil få tilgang til, oppdatere eller be om å slette persondataene dine, kan du gjøre det når som helst ved å kontakte oss via kontaktdetaljene i del 9.
I tillegg kan du gjøre innsigelser mot behandlingen av persondataene dine, be oss om å begrense behandlingen av persondataene dine eller be om å overføre persondataene dine. Igjen, du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss via kontaktdetaljene i del 9.
Du har rett til å melde deg av markedsføringsinformasjon som vi sender deg når som helst.  Du kan utøve denne rettigheten ved å klikke på «avslutt abonnement»- eller «meld av»-lenken i markedsførings-e-postene vi sender deg.  Hvis du vil melde deg av andre former for markedsføring (slik som postmarkedsføring), kan du kontakte oss via kontaktdetaljene i del 9.
I tillegg, hvis vi har samlet inn og behandlet persondataene dine med ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil det ikke påvirke lovligheten eller behandlingen vi har gjennomført før du trekker tilbake samtykket ditt, og det vil heller ikke påvirke vår behandling av persondata som utføres på et annet grunnlag enn samtykket ditt.
Vi vil svare på og behandle alle forespørsler som du sender til oss i forbindelse med rettighetene som beskrives ovenfor i samsvar med personvernlovene.  I tillegg til det ovennevnte har du rett til å sende en klage til Datatilsynet. Men vi vil gjerne håndtere alle saker i forbindelse med vår bruk av persondataene dine eller utøvelsen av rettighetene dine, og ser gjerne at du først prøver å løse problemet med oss direkte. Likevel:
Du kan kontakte oss i forbindelse med alle disse rettighetene ved å bruke detaljene nedenfor Merk at vi kan be om legitimasjon, og vi forbeholder oss retten til å ta et gebyr der dette er tillatt av loven, for eksempel hvis forespørselen din er tydelig ugrunnet eller overdreven.
I tillegg har du rett til å utøve rettighetene dine i en domstol eller sende en klage til den relevante tilsynsmyndigheten. Tilsynsmyndigheten er Datatilsynet (postkassetest@datatilsynet.no).9.    Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål om denne erklæringen, spørsmål eller klager på hvordan vi behandler persondataene dine eller hvis du ønsker å utøve noen av informasjonsrettighetene dine, kan du kontakte oss:

Kundeservice: +47 24 11 80 60
datacontrol@silentgliss.no

Silent Gliss Nordic AB
Forretningskontor: Travbanegatan 9, 213 77 Malmö
Registrert i Sverige Organisasjonsnummer 556078-6377 MVA-nummer SE55607863770110.    Endringer på persondata

Vi er forpliktet til å holde persondataene dine nøyaktige og oppdaterte. Derfor vil vi gjerne at du kontakter oss så snart som mulig for å informere oss hvis persondataene dine endrer seg.11.    Status på denne personvernerklæringen


Versjonen trer i kraft fra og med 1.11.2018.

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst uten varsel. Den gjeldende versjonen som er publisert på nettsiden vår skal gjelde. Dersom personvernerklæringen er en del av en avtale med deg, vil vi varsle deg om endringer via e-post eller andre passende måter.

***