Teknologi

Høyeste standarden på kvalitet og sikkerhet

 

Silent Gliss er sertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1990 og var blant de første produsentene å få sertifisering i følge ISO 14001 for miljøledelsessystemer.

ISO 9001 spesifiserer kravet for et kvalitetsstyringssystem for en organisasjon:

  • Behøver demonstrere sin evne til å konsekvent providere produkter og tjenester som oppfyller både kundens krav og juridiske krav og 
  • har som mål å øke kundetilfredsheten gjennom effektiv tillempning av systemet.