Teknologi

Høyeste standarden på kvalitet og sikkerhet


 

Silent Gliss er sertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1990 og var blant de første produsentene som ble sertifisering i følge ISO 14001 for miljøledelsessystemer.

ISO 9001 spesifiserer kravet for et kvalitetsstyringssystem for en organisasjon:

  • Må kunne demonstrere sin evne til å konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller både kundens krav og juridiske krav, og har som mål å øke kundetilfredsheten gjennom effektiv bruk av systemet.