Bærekraft

350 ansatte verden over

Vi har en sosial og ansvarsfull tilnærming til vår sysselsettingsstrategi. Der det er mulig, tilbyr vi arbeidsmuligheter i den regionen der produktene markedsføres.

 

For vårt personal

Vår personalpolitikk følger nasjonale lover og regler, og bygger på sterke etiske prinsipper. Vi støtter og motiverer våre ansatte ved å tilby internopplæring og kompetanseutvikling. Vi oppfordrer også våre ansatte til å både tenke og opptre på en bærekraftig måte - og finne muligheter og stadig utvikles.

For våre forhandlere

Vi vil fortsette å være et blomstrende selskap men vår høyeste prioritet er å samarbeide med forhandlere som handler etisk.