Bærekraft

Effektivitet er vårt mål - hver dag

Med vårt fokus på miljø ønsker vi å kontrollere og redusere de negative miljøeffektene vår virksomhet medfører. Vi jobber aktivt med å velge ressurser, materialer, forbedre vår logistikk, og samarbeider med likesinnede leverandører.

De fleste av våre selskaper er sertifisert i henhold til ISO9001, og har eller har til hensikt å søke om sertifisering i henhold til ISO14001.

Regional produksjon

Vi er en gruppe uavhengige, lokalt aktive selskaper med regionale produksjonsanlegg. Vi monterer våre produkter regionalt og prioriterer bruken av lokale ressurser for å redusere utslippene fra transport.

Redusert avfall og resirkulering

Vi arbeider for å redusere avfallet vårt hver dag, gjennom målinger og evalueringer av våre prosesser. Tekstilavfallet begrenses ved å bruke moderne  kutteutstyr. Det gjenværende materialet brukes til vareprøver. Avfallet sorteres og resirkuleres i størst mulig grad.

Innkjøp

Ved valg av leverandør, prioriteres kvaliteten på funksjonen, effektivitet og bærekraft.
Der det er mulig samarbeider vi med ISO-sertifiserte selskap (ISO9001/14001).