Kundetilpassende spesialløsninger

Shift Exhibition by AVPD, Odense, Danmark

"Shift" er en kunstnerisk installasjon bestående av fire motoriserte gardinsport fra systemet SG 5300 med semitransparente gardiner som beveger seg i rommet. Hver gardin er 15 meter lang og 5 meter høy, og tilsammen skaper de passasjer uten begynnelse eller slutt som forandrer rommet til et rommet som hele tiden forandres.

Verket formidler ettertanke rundt våre kropper oppfatter og leser et rom. Gardinene flyttes individuelt på skinnene, styrt tilfeldig av en dataalgoritme. Oversikten over det omkringliggende rommet skifter med gardinenes uforutsigbare bevegelser, og den fysiske og visuelle forbindelsen mellom folket i rommet forandres ut ifra gardinens posisjon.

 

 

Dobbelringen og overlappingen av sjiktet forsterker gardinenes farger og minsker transparensen. Gjennom gardinenes bevegelser formes tilfeldige passasjer i rommet, de skapes og forsvinner og rammer inn møtet mellom menneske og rom.

"Shift" utstilles i skulpturhallen ved Brandts 13, der installasjonen gir rommet en konstant flyt av nye, tilfeldige plasser. Gardinenes bevegelser former temporære rom og foreslår nye møter mellom mennesker og rom.