Kundetilpassende spesialløsninger

Shift Exhibition by AVPD, Odense, Danmark

"Shift" er en kunstnerisk installasjon som består av fire motoriserte gardinskinner fra vårt system SG 5300, med semitransparente gardiner som beveger seg i rommet. Hver gardin er 15 meter lang og 5 meter høy. Tilsammen skaper de passasjer uten begynnelse eller slutt, og som forandrer rommet til et rom som hele tiden forandres.

Installasjonen formidler en ettertanke rundt hvordan vi oppfatter og leser et rom. Gardinene flyttes individuelt på skinnene, styrt tilfeldig av en dataalgoritme. Oversikten over det omkringliggende rommet skifter med gardinenes uforutsigbare bevegelser, og den fysiske og visuelle forbindelsen mellom menneskene i rommet endres etter gardinens posisjon.

 

 

De doble lagene og overlappingen av gardinene forsterker fargen og gjør at det blir mindre transparent. Gjennom gardinenes bevegelser formes tilfeldige passasjer i rommet, de skapes og forsvinner og rammer inn møtet mellom mennesket og rom.

"Shift" utstilles i skulpturhallen ved Brandts 13, der installasjonen gir rommet en konstant flyt av nye, tilfeldige plasser. Gardinenes bevegelser former temporære rom og foreslår nye møter mellom mennesker og rom.