Håndtere lys og blending

Maksimer det naturlige lyset, men unngå å bli blendet


Å oppnå det optimale lysforholdet er vanskelig, spesielt på arbeidsplasser. Utfordringen ligger i å maksimere det naturlige dagslyset og samtidig unngå blending og lysrefleksjoner som kan forstyrre arbeidet. Dessuten må løsningen følge regler og forskrifter.

Det å håndtere dagslyset i et rom er viktig. Dagslys inneholder UV-stråling som skader møbler, kunst og sjikt ved langvarig eksponering. I vår tekstilkolleksjon har vi tekstiler som begrenser og håndterer påløpende lys.

Fordeler med blendingsbeskyttelse

  • Optimaliserer dagslys
  • Anstrenger ikke øynene
  • Gir god utsikt
  • Øker produktiviteten

Verdt å vite

Det trengs tekstiler med ulike transparens for å passe hvert vindus retning, plassering glasstype. Det kritiske målet for blendingsbeskyttelse er VT (visual transparency), jo lavere verdi desto mindre lys kommer det inn i rommet.